De VAR verklaring

Hoe staat het nu met de VAR verklaring ?

Waarschijnlijk verdwijnt de VAR per 1 april 2016. Eerst zou de ‘Beschikking geen loonheffingen’ in de plaats van de VAR komen, maar na veel kritiek op dit wetsvoorstel is gekozen voor een alternatief. Opdrachtgevers en opdrachtnemers kunnen gebruikmaken van door de Belastingdienst opgestelde of beoordeelde overeenkomsten. De Tweede Kamer heeft hiervoor het voorstel voor de ‘Wet Deregulering beoordeling arbeidsrelaties’ goedgekeurd. De plenaire behandeling van het wetsvoorstel in de Eerste Kamer vindt op 19 januari aanstaande plaats.

Bericht geplaatst op 6 januari 2016, door