Advies voorstel lagere belastingtarieven

Lagere belastingtarieven met een hele lange eerste schijf, minder aftrekposten en eenvoudiger toeslagen
De Commissie Van Dijkhuizen adviseert te kiezen voor een verbeterd belastingstelsel met lagere tarieven met een hele lange eerste schijf, minder aftrekposten en eenvoudiger toeslagen. Deze structurele hervormingen leveren volgens het CPB op termijn ruim 140.000 nieuwe banen op en de gemiddelde inkomenseffecten zijn beperkt. De commissie heeft begin 2012 de opdracht gekregen om scenario’s te verkennen om te komen tot een eenvoudig, solide en fraudebestendig belastingstelsel dat bijdraagt aan de verbetering van de concurrentiekracht van Nederland. Het rapport werd op maandag 17 juni aangeboden aan staatssecretaris Weekers (Financiën) door voorzitter Van Dijkhuizen.
De commissie had de opdracht de belastinghervorming budgettair neutraal te realiseren. Daarbij was het streven om de inkomenseffecten te beperken. Beide zijn gelukt.
De commissie adviseert om terug te gaan van vier naar twee belastingschijven van 37% en 49%. Over het inkomen tot € 62.500 wordt dan 37% betaald. Dit wordt onder andere gefinancierd door een flink aantal aftrekposten af te schaffen of aan te passen.
De commissie adviseert een drietal toeslagen, namelijk de zorgtoeslag, de huurtoeslag en het kindgebonden budget, samen te voegen en te stroomlijnen. Hierbij stelt de commissie ook voor om de zorgtoeslag voortaan rechtstreeks aan de zorgverzekeraars uit te keren.

De commissie adviseert verder het forfaitair rendement in box 3 van 4% te verlagen. Het advies is om het rendement vast te stellen op basis van de spaarrente van de afgelopen 5 jaar hetgeen voor 2014 een niveau van 2,4 % zou betekenen. De commissie heeft financiering gevonden voor een eerste stap naar 3% met ingang van 2014.
De commissie adviseert voorts om het gebruikelijk loon dat de DGA nu zelf vast mag stellen, meer in lijn te brengen met dat van een vergelijkbare werknemer in box 1.
Tenslotte adviseert de commissie een forfaitair rendement in box 2 van 2,4% in te voeren over het vermogen net als in box 3. Daardoor wordt de belasting voor deze groep naar voren gehaald, maar niet verhoogd. Het tarief van box 2, na afdracht vennootschapsbelasting, zou dan kunnen worden verlaagd van 25 naar 22%.

bron ministerie van financiën

Bericht geplaatst op 19 juni 2013, door