Herstelbrief over belastingteruggaaf IB 2011

De Belastingdienst waarschuwt dat zij per abuis deze week  brieven heeft verstuurd waarin staat dat belastingplichtigen inkomstenbelasting terugkrijgen kunnen krijgen indien alsnog aangifte wordt gedaan over het jaar 2011. In de loop van volgende week zal de Belastingdienst in dit verband herstelbrieven sturen.

Bericht geplaatst op 6 juni 2013, door