In 2024 blijft de AOW-leeftijd 67 jaar en 3 maanden

In 2024 blijft de AOW-leeftijd 67 jaar en 3 maanden. Zo heeft de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid gemeld in zijn brief van 1 november 2018 aan de Tweede Kamer. Iedereen die is geboren voor 1 oktober 1957 weet daarom nu wat zijn/haar definitieve AOW-datum is.

Achtergrond
Sinds 2013 wordt de AOW-leeftijd jaarlijks verhoogd, totdat de AOW-uitkering in 2021 begint op de 67-jarige leeftijd. Vanaf 2022 is een verdere stijging gerelateerd aan de levensverwachting van 65-plussers en is de AOW-leeftijd op 67 jaar en 3 maanden gesteld. Gemiddeld mogen wij namelijk ruim 18 jaar genieten van de AOW.

Een aanpassing van de AOW-leeftijd is altijd met 3 maanden (vandaar: 67 jaar en 3 maanden) en wordt 5 jaar vooraf bekend gemaakt op basis van door de CBS gepubliceerde cijfers. Met zijn recente brief heeft de minister ons gemeld dat een verdere verhoging tot en met 2024 niet nodig is.

Bron: Auxiliumadviesgroep

Bericht geplaatst op 7 november 2018, door