Fonds voor Gemene Rekening

Fonds voor Gemene Rekening kan een nieuwe fiscale haven voor vermogenden zijn.

Vermogende particulieren maken massaal gebruik van een nieuwe route om belasting te besparen en anoniem te blijven. Via een zogeheten ‘fonds voor gemene rekening’ (FGR) omzeilen zij de belasting op vermogen. Bovendien zijn zij via deze constructie niet terug te vinden in het openbare Handelsregister. Dat schrijft dagblad Trouw. Volgens de krant sorteren rijken zo voor op de aanstaande wetgeving die anonimiteit moet tegengaan.

Een fonds voor gemene rekening is vergelijkbaar met een vennootschap, waarbij een aantal mensen hun geld bij elkaar leggen en een beheerder aanstellen. Zo’n fonds is aantrekkelijk omdat het is vrijgesteld van vermogensbelasting in box 3. Daarvoor in de plaats wordt, afhankelijk van mogelijke vrijstellingen, 25 of 40 procent belasting betaald. Dat kan veel geld schelen: vermogensbelasting wordt nu nog geheven over een fictief rendement, terwijl bij een fonds alleen over de werkelijke inkomsten belasting is verschuldigd. Nu de rente op een dieptepunt is beland, scheelt dat al snel veel geld. Zo’n fonds is niet civielrechtelijk geregeld en heeft geen rechtspersoonlijkheid. De beleggers participeren gezamenlijk in het Fonds voor Gemene Rekening door middel van een participatiebewijs. Dit participatiebewijs kan bijvoorbeeld verkregen worden door een bedrag te storten op een speciaal voor het FGR geopende bankrekening.

De Belastingdienst bevestigt tegenover Trouw de vlucht naar de FGR’s. Er zijn volgens de fiscus dit jaar al honderden aanvragen voor dergelijke fondsen binnengekomen. ‘Een veelvoud van het aantal aanvragen die over de afgelopen paar jaar in totaal rond de honderd liggen’, aldus de Belastingdienst. ‘De aangekondigde UBO-registratie wordt opgehangen aan het handelsregister bij de KvK. Dit moet helpen voorkomen dat het financiële stelsel wordt gebruikt voor het witwassen van geld of voor terrorismefinanciering. Maar dit betekent voor u dat, zwart-wit gezien iedereen alles van uw vermogen kan weten. Weg privacy, en daar zit u waarschijnlijk helemaal niet op te wachten. Nu lijkt, zoals het wetsvoorstel nu geformuleerd is, het open FGR buiten deze registratie te vallen. Misschien daarom extra aantrekkelijk voor u’, aldus het kantoor.

Vanaf €250.000

Op internet circuleren rekenvoorbeelden waarbij het al vanaf €250.000 euro vermogen kan lonen om geld in een fonds voor gemene rekening onder te brengen. Doordat het opzetten van een fonds zonder notaris kan, zijn de kosten veel lager dan voor een BV.  Voor mensen wier inkomen voornamelijk bestaat uit rendement op het vermogen, of die in een verzorgingshuis zitten, ligt die grens nog lager. Zij krijgen eerder recht op zorg- of huurtoeslag of gaan minder verplichte eigen bijdrage betalen voor het verzorgingstehuis.

Wachttijd

Fondsen voor gemene rekening moeten een fiscaal nummer aanvragen bij de Belastingdienst. De wachttijd voor zo’n aanvraag schijnt inmiddels erg lang te zijn. De Belastingdienst is sterker gaan controleren of de aanvragen wel voldoen aan de wettelijke voorwaarden. ‘En er is veel discussie over de voorwaarden waaraan een dergelijk fonds wettelijk gezien moet voldoen.’ De wachttijd is zover opgelopen dat adviseurs zich beklagen bij de fiscus. Sinds december vorig jaar worden de aanvragen voor de fondsen strenger gecontroleerd, zo blijkt uit onlangs vrijgegeven stukken van de Belastingdienst, als reactie op een motie van de Tweede Kamer. die riep de Belastingdienst opriep te controleren of veel vermogende particulieren van de vluchtroute gebruik zouden maken. Knol zegt in Trouw dat ook ondernemers vaker hun BV omzetten naar een fonds.

bron :deel tekst uit Accountancy Vanmorgen

Bericht geplaatst op 11 augustus 2017, door