Minimumloon per 1 juli 2013

Ministerie van Sociale zaken: Wettelijk minimumloon per 1 juli 2013
De brutobedragen van het wettelijk minimumloon en het minimumjeugdloon stijgen 1 juli 2013.
Het wettelijk brutominimumloon (WML) voor werknemers van 23 jaar en ouder bij een volledig dienstverband wordt per 1 juli 2013:
•    € 1.477,80 per maand;
•    € 341,05  per week;
•    € 68,21 per dag.

Uiteraard kan in een CAO het minimumloon hoger bepaald zijn.

Bericht geplaatst op 6 mei 2013, door