24 juli 2013, door Henny Hazenberg-Bensink

Advies voorstel lagere belastingtarieven

Lagere belastingtarieven met een hele lange eerste schijf, minder aftrekposten en eenvoudiger toeslagen De Commissie Van Dijkhuizen adviseert te kiezen voor een verbeterd belastingstelsel met lagere tarieven met een hele | Lees meer »

19 juni 2013, door Henny Hazenberg-Bensink

Herstelbrief over belastingteruggaaf IB 2011

De Belastingdienst waarschuwt dat zij per abuis deze week  brieven heeft verstuurd waarin staat dat belastingplichtigen inkomstenbelasting terugkrijgen kunnen krijgen indien alsnog aangifte wordt gedaan over het jaar 2011. In de | Lees meer »

6 juni 2013, door Henny Hazenberg-Bensink
29 mei 2013, door Henny Hazenberg-Bensink

Verkeersongeval onder werktijd en dan …

  Als werkgever bent u verantwoordelijk voor uw medewerkers. U kunt aansprakelijk gesteld worden als ze onder werktijd een verkeersongeval krijgen of schade veroorzaken. Uw bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering dekt de schade misschien | Lees meer »

29 mei 2013, door Henny Hazenberg-Bensink

BTW oude jaren

De Belastingdienst heeft aangegeven op korte termijn bij BTW ondernemers te gaan controleren of zij nog openstaande btw-schulden hebben over voorgaande jaren. Als er nog ondernemers zijn die de btw-schulden | Lees meer »

13 mei 2013, door Henny Hazenberg-Bensink

Minimumloon per 1 juli 2013

Ministerie van Sociale zaken: Wettelijk minimumloon per 1 juli 2013 De brutobedragen van het wettelijk minimumloon en het minimumjeugdloon stijgen 1 juli 2013. Het wettelijk brutominimumloon (WML) voor werknemers van | Lees meer »

6 mei 2013, door Henny Hazenberg-Bensink
3 mei 2013, door Henny Hazenberg-Bensink

Hoe ziet een goede factuur eruit

Hoe ziet een goede factuur eruit? Hierover bestaat nogal eens wat onduidelijkheid. Een juridisch en fiscaal goede factuur omvat de volgende gegevens: Omzetbelastingnummer (btw-nummer); Factuurnummer: facturen moeten doorlopend zijn genummerd; | Lees meer »

26 april 2013, door Henny Hazenberg-Bensink

MOTORRIJTUIGENBELASTING OLDTIMERS

MRB-vrijstelling oldtimers 26 april 2013 Staatssecretaris Weekers heeft de Voorzitter van de Tweede Kamer op 24 april 2013 echter  op de hoogte gebracht  van het feit dat er toch overeenstemming is | Lees meer »

26 april 2013, door Henny Hazenberg-Bensink