AOW’ ers en samenwonen vanaf 2015

Regels voor AOW en samenwonen eenvoudiger Staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid gaat de regels met betrekking tot samenwonen die gelden voor AOW’ers vereenvoudigen. Dit blijkt uit de begroting | Lees meer »

23 september 2013, door Henny Hazenberg-Bensink

Loonheffing boete hoge lonen

Verlengen looptijd werkgeversheffing: De pseudo-eindheffing voor hoog loon, een heffing van 16% over het loon van een werknemer voor zover dat loon een bedrag van € 150.000 overstijgt, wordt met | Lees meer »

18 september 2013, door Henny Hazenberg-Bensink

STAMRECHTEN

Let wel, het betreft een voorstel. Bestaande stamrechten kunnen zonder heffing van revisierente, ineens worden uitgekeerd. Het maakt niet uit of het stamrecht is ondergebracht in een stamrecht-bv of bij | Lees meer »

18 september 2013, door Henny Hazenberg-Bensink
12 september 2013, door Henny Hazenberg-Bensink

Vereisten aan uw internetsite

Ondernemers die een internetsite hebben zijn VERPLICHT hun BTW nummer hierop te vermelden. Begin augustus had de belastingdienst een melding gemaakt dat dit niet vereist was.  De belastingdienst is hier | Lees meer »

22 augustus 2013, door Henny Hazenberg-Bensink

IBAN en wat u daarover moet weten

Waarschijnlijk heeft u de afgelopen tijd al vaak de term IBAN langs horen komen. Deze afkorting staat voor International Bank Account Number. Uw rekeningnummer zal de komende tijd worden overgezet, | Lees meer »

7 augustus 2013, door Henny Hazenberg-Bensink

Zonnepanelen BTW ondernemer ja/nee

KvK verwijst eigenaars zonnepanelen naar Belastingdienst voor btw-nummer   De Kamer van Koophandel beschouwt particuliere eigenaars van zonnepanelen niet als ondernemers in de zin van de Handelsregisterwet, en schrijft ze | Lees meer »

26 juli 2013, door Henny Hazenberg-Bensink
24 juli 2013, door Henny Hazenberg-Bensink

Advies voorstel lagere belastingtarieven

Lagere belastingtarieven met een hele lange eerste schijf, minder aftrekposten en eenvoudiger toeslagen De Commissie Van Dijkhuizen adviseert te kiezen voor een verbeterd belastingstelsel met lagere tarieven met een hele | Lees meer »

19 juni 2013, door Henny Hazenberg-Bensink

Herstelbrief over belastingteruggaaf IB 2011

De Belastingdienst waarschuwt dat zij per abuis deze week  brieven heeft verstuurd waarin staat dat belastingplichtigen inkomstenbelasting terugkrijgen kunnen krijgen indien alsnog aangifte wordt gedaan over het jaar 2011. In de | Lees meer »

6 juni 2013, door Henny Hazenberg-Bensink