Erf- en schenkbelasting – eindejaarstips 2013

Erf- en schenkbelasting – eindejaarstips                                         Tijdelijk ruimere vrijstelling schenking voor eigen woning Vanaf 1 oktober 2013 tot 1 januari 2015 geldt een verruimde schenkingsvrijstelling van € 100.000 als het bedrag | Lees meer »

10 december 2013, door Henny Hazenberg-Bensink

Loonbelasting – eindejaarstips 2013

Loonbelasting – eindejaarstips   Aanpassingen in S&O-afdrachtvermindering Werkgevers met werknemers die zich bezighouden met speur- en ontwikkelingswerk (S&O), kunnen in aanmerking komen voor de S&O-afdrachtvermindering. Per 1 januari 2014 wordt | Lees meer »

10 december 2013, door Henny Hazenberg-Bensink

Vennootschapsbelasting – eindejaarstips 2013

Vennootschapsbelasting – eindejaarstips   Tijdelijk maximaal 50% ineens afschrijven in 2013 In 2013 bestaat voor vennootschappen opnieuw een tijdelijke mogelijkheid om versneld af te schrijven op investeringen in bedrijfsmiddelen. Dit | Lees meer »

10 december 2013, door Henny Hazenberg-Bensink

Diverse eindejaarstips 2013

Overig – eindejaarstips   Voorlopige aanslag kan belastingrente voorkomen Als over een jaar te weinig of geen belasting is betaald, is belastingrente verschuldigd vanaf 1 juli in het daaropvolgende belastingjaar. | Lees meer »

10 december 2013, door Henny Hazenberg-Bensink
10 december 2013, door Henny Hazenberg-Bensink
2 december 2013, door Henny Hazenberg-Bensink

AOW’ ers en samenwonen vanaf 2015

Regels voor AOW en samenwonen eenvoudiger Staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid gaat de regels met betrekking tot samenwonen die gelden voor AOW’ers vereenvoudigen. Dit blijkt uit de begroting | Lees meer »

23 september 2013, door Henny Hazenberg-Bensink

Loonheffing boete hoge lonen

Verlengen looptijd werkgeversheffing: De pseudo-eindheffing voor hoog loon, een heffing van 16% over het loon van een werknemer voor zover dat loon een bedrag van € 150.000 overstijgt, wordt met | Lees meer »

18 september 2013, door Henny Hazenberg-Bensink

STAMRECHTEN

Let wel, het betreft een voorstel. Bestaande stamrechten kunnen zonder heffing van revisierente, ineens worden uitgekeerd. Het maakt niet uit of het stamrecht is ondergebracht in een stamrecht-bv of bij | Lees meer »

18 september 2013, door Henny Hazenberg-Bensink
12 september 2013, door Henny Hazenberg-Bensink