Gefinancierde rechtshulp

Gesubsidieerde rechtsbijstand of mediation wordt verleend als het verzamelinkomen lager is dan  (tarief 2014) € 25.600 voor alleenstaanden en € 36.100 voor gehuwden, één oudergezinnen, geregistreerd partners of samenwonenden (peiljaar in principe 2 jaar terug).