Schenking € 100.000 vanaf 2015 belast

De minister van Financiën heeft onlangs (09- 2014) laten weten dat de verruimde schenkvrijstelling ad. € 100.000 voor de eigen woning in 2015 niet zal worden verlengd.

Als u aan uw kinderen (of aan anderen) nog een verruimde belastingvrije schenking inzake de eigenwoningregeling wilt doen van € 100.000 of lager dient u dat nog te doen in 2014.

Bericht geplaatst op 23 september 2014, door