Tabaksproducten vanaf 1 juli 2013 onder de normale BTW-regeling

Voor de heffing van BTW over tabaksproducten wordt aangesloten bij de heffing van accijns. De BTW wordt verschuldigd door de fabrikant of importeur op het moment dat de tabaksproducten worden uitgeslagen tot verbruik. In alle daaropvolgende leveringen wordt geen BTW meer verschuldigd. Deze bijzondere regeling komt per 1 juli 2013 te vervallen.

Normale BTW-regeling van toepassing

Vanaf 1 juli 2013 wordt de BTW op de normale wijze verschuldigd. Met andere woorden de fabrikant brengt 21% BTW in rekening aan de detailhandel, de detailhandel trekt deze BTW als voorbelasting af en brengt vervolgens 21% BTW in rekening bij de verkoop aan de consument.

Overgangsregeling

Om dubbele heffing te voorkomen bij tabaksproducten die op 1 juli 2013 in voorraad zijn bij bijvoorbeeld groothandel en detailhandel, is een overgangsregeling van toepassing. Om de administratieve lasten voor de desbetreffende ondernemers en de Belastingdienst zo beperkt mogelijk te houden, wordt teruggaaf van BTW verleend over de tabaksproducten in de handelsvoorraden van ondernemers. Het gaat om het bedrag aan BTW dat begrepen is in de kleinhandelsprijs, die is vermeld op de accijnszegels van de tabaksproducten die op 1 juli 2013 in voorraad zijn.

Voorbeeld

Een pakje sigaretten van 19 stuks kost € 6,00. De BTW-component in de kleinhandelsprijs is 21/121 x € 6,00 = € 1,04.
De teruggaaf wordt op verzoek verleend. De voorwaarden waaraan een dergelijk verzoek moet voldoen worden nog vastgelegd in een ministeriële regeling.

bron plein+

Bericht geplaatst op 29 mei 2013, door