Tijdelijke verruiming willekeurige afschrijving

Van 1 juli 2013 tot en met 31 december 2013: tijdelijke verruiming willekeurige afschrijving

Investeert u in de periode 1 juli tot en met 31 december 2013 in nieuwe bedrijfsmiddelen? Dan mag u die bedrijfsmiddelen in 2013 willekeurig afschrijven. Dit geldt zowel voor de Inkomsten- als de Vennootschapsbelasting. Hierbij geldt het volgende:

U mag maximaal 50% willekeurig afschrijven. Over het restant schrijft u ‘normaal’ af.

  • De willekeurige afschrijving geldt alleen voor een boekjaar waarin de genoemde  periode valt.
  • U moet het bedrijfsmiddel voor 1 januari 2016 in gebruik nemen.

 Let op!

Als u in de periode van 1 juli tot en met 31 december 2013 een verplichting aangaat, maar u betaalt (een deel) van het bedrijfsmiddel pas in 2014 of later, mag u slechts willekeurig afschrijven over het deel dat u in 2013 betaalt. Over het deel dat in 2014 of later wordt betaalt mag er niet willekeurig worden afgeschreven.

Uitgezonderde bedrijfsmiddelen

Willekeurige afschrijving geldt niet voor alle bedrijfsmiddelen. Enkele bedrijfsmiddelen waarop u niet willekeurig kunt afschrijven:

  • gebouwen en woonschepen
  • bromfietsen en motorrijwielen
  • personenauto’s (behalve taxi’s en zeer zuinige auto’s)
  • dieren
  • wegen, paden, bruggen, tunnels  en dergelijke
  • immateriële activa (goodwill, octrooien, vergunningen)

 

Bedrijfsmiddelen die u ter beschikking stelt aan derden, kunt u ook niet willekeurig afschrijven. Bedrijfsmiddelen die bestemd zijn voor korte verhuur, kunt u wel willekeurig afschrijven. Denk bijvoorbeeld aan speciaal gereedschap, aanhangwagens en hoogwerkers die u verhuurt.

Verlenging

Op dit moment is de willekeurige afschrijving vastgesteld voor de periode van 1 juli tot en met 31 december 2013. Vooralsnog is niet bekend of deze verlengd gaat worden. Dit zal bekend worden bij het uitkomen van het Belastingplan 2014. Indien u verwacht dat het resultaat dit jaar hoog uit kan vallen, kan het daarom verstandig zijn benodigde investeringen niet uit te stellen tot 2014.

Bron: Besluit van de Staatssecretaris van Financiën van 28 juni 2013, nr. DB2013/335M

Bericht geplaatst op 24 juli 2013, door