Uitstelregeling Inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting

Nieuwe regels uitstelregeling vanaf belastingjaar 2012.

Bij het wel of niet toekennen van uitstel kijken wij voortaan naar de laatste drie belastingjaren. Hebt u in die periode minstens twee aangiften niet of niet op tijd gedaan? Dan wijzen wij het verzoek om uitstel af. Hebt u de aangifte over het laatste belastingjaar wél op tijd gedaan, dan krijgt u toch uitstel. U doet op tijd aangifte als de aangifte bij de Belastingdienst binnen is op de inleverdatum. Deze datum staat op de aangiftebrief of op de bevestiging van het uitstel. De termijn van herinnering en/of aanmaning rekenen we niet mee. Deze nieuwe regeling geldt voor aangiften vanaf het belastingjaar 2012 en het verzoek om uitstel in het kalenderjaar 2013. Dat betekent dat wij voor het uitstel kijken of en wanneer u de aangiften over 2011, 2010 en 2009 hebt gedaan. Als u niet op tijd aangifte doet, kunt u een boete krijgen. Hoogte verzuimboete inkomstenbelasting De hoogte van de verzuimboete is € 2.460 als u niet (op tijd) verzoekt om toezending van een aangifte en € 226 als u de aangifte niet (of niet op tijd) instuurt. De boete kan oplopen tot € 984 als u tweemaal achtereen verzuimt en tot € 4.920 als u nog vaker verzuimt. Meer hierover leest u in het Informatieblad boete. Hoogte verzuimboete vennootschapsbelasting De boete voor een eerste verzuim is € 2.460. In bijzondere gevallen kan de boete hoger worden, tot maximaal € 4.920. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren als u vaker, of met opzet, geen aangifte doet.

Bericht geplaatst op 31 december 2012, door