Voorstel wijziging 2017 belasting box 3 en schenkbelasting

Voorstel wijziging belasting box 3 en schenkbelasting

Kleinere spaarders gaan erop vooruit, zeer vermogende spaarders zullen meer belasting moeten betalen. Het omslagpunt voor één persoon ligt bij een vermogen van ca. € 300.000. Voor fiscaal partners ligt het omslagpunt op ca. € 345.000. Als de plannen doorgaan, zal dit voorstel ingaan in 2017.

De veranderingen

Het tarief voor de vermogensrendementsheffing ter grootte van 30% blijft gehandhaafd, maar het veronderstelde rendement van nu 4% wordt variabel, afhankelijk van het vermogen (u betaalt nu 1,2%, oftewel 30% belasting over 4% rendement).

  • De vrijstelling per persoon wordt verhoogd van € 21.330 tot € 25.000. Daardoor zullen tweepersoonshuishoudens over de eerste € 50.000 van hun spaarsaldo geen belasting in box 3 hoeven te betalen.
  • Als u (één persoon) over € 125.000 vermogen beschikt, zal over € 100.000 een forfaitair rendement van 2,9% (nu 4%) worden berekend. Dit percentage zal jaarlijks wijzigen omdat het een gemiddelde is van rentestanden in de voorgaande vijf jaren. Dit betekent dat een tweepersoonshuishouden met € 125.000 aan vermogen wordt belast over € 75.000 en belasting moet betalen á 2,9 % is totaal € 652 in plaats van nu       € 988.
  • Voor de vermogens vanaf € 125.000 wordt het rendement 4,7%. Dit percentage wordt niet alleen vastgesteld op basis van gemiddelde rentestanden, maar ook op de behaalde rendementen op een representatief pakket aandelen.
  • Voor vermogens boven een miljoen wordt het forfaitaire rendement op 5,5% gesteld.

Schenkbelasting

De € 52.752 die nu belastingvrij mag worden verstrekt aan je kind ten behoeve van de aankoop of verbetering van een eigen woning zal waarschijnlijk in 2017 worden verruimd tot € 100.000. Deze € 100.000 geldt enkel voor uw kinderen en niet, zoals een aantal voorgaande jaren, ten behoeve van iedereen aan wie wilde schenken t.b.v. de eigenwoning of aflossing hypotheek.

Bericht geplaatst op 4 september 2015, door