Werkkostenregeling per 1 januari 2015

Op 3 juli 2014 heeft de Staatssecretaris van Financiën kenbaar gemaakt dat per 1 januari 2015 alle ondernemingen moeten overstappen op de ‘Werkkostenregeling’. Dit heeft grote gevolgen voor u en voor uw administratie. Graag informeren wij u over deze regeling. Vanzelfsprekend kunnen we hierbij niet ingaan op de mogelijke specifieke onderdelen voor uw onderneming. Wij verzoeken u hiervoor contact op te nemen met uw aanspreekpunt bij ons kantoor.

De nieuwe regeling vervangt het huidige systeem van vrije vergoedingen en verstrekkingen aan het personeel in de loonbelasting ingrijpend. In plaats van de bestaande vrijstellingen komt er een algemene vrijstelling van 1,2%  van de fiscale loonsom. Het maakt hierbij niet uit welke werknemer welke vergoeding krijgt. De verstrekking of vergoeding moet wel gebruikelijk zijn. Betaalt u aan vergoedingen en verstrekkingen meer dan 1,2% van de loonsom, dan moet u over het meerdere 80% loonbelasting afdragen. U overstijgt namelijk de zogenoemde ‘vrije ruimte’.

Niet alle kosten vallen onder deze regeling. Voor de kosten van o.a. studie, reiskosten openbaar vervoer en maaltijden bij overwerk gelden gerichte vrijstellingen of nihilwaarderingen. Over deze bedragen wordt dan ook geen loonbelasting geheven.

Vergoedingen zoals die voor internet, niet vooraf onderbouwde onkostenvergoedingen en niet vooraf onderbouwde representatiekosten vallen wel onder de 1,2% regeling en blijven in het nieuwe stelsel belast.

Bericht geplaatst op 7 juli 2014, door