ZZP-verzekering arbeidsongeschiktheid sociale partners presenteren:

ZZP’ers moeten verplicht een premie tussen de 85 en 150 euro per maand gaan betalen voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV). De nieuwe ZZP-AOV zou bovendien keuzevrijheid in de eigenrisicoperiode en dekking tot een maximum-inkomen van € 30.000 bruto per jaar moeten kennen. Dat stellen werkgevers en vakbonden, verenigd in de Stichting van de Arbeid, voor in een dinsdag gepresenteerd plan.

Variabele eigenrisicoperiode

Kleine zelfstandigen zijn straks standaard verzekerd voor langdurig inkomensverlies na ziekte of een ongeval. Mensen bepalen bij de start zelf hun eigenrisicoperiode: 1 jaar (standaardoptie), een half jaar of 2 jaar. Zo houden zij grip op de premiehoogte, lichten de sociale partners toe.

Met de publieke verzekering wordt het inkomen tot maximaal € 30.000 bruto per jaar gedekt. Een zelfstandige ontvangt na arbeidsongeschiktheid 70% hiervan. Dat is maandelijks € 1650 bruto (gelijk aan het WML). De premie is inkomensafhankelijk.

Voorlopige indicaties premies

De premie hangt af van de keuze voor een korter of langer eigen risico. Vanaf een inkomen van € 20.000 bruto per jaar valt de premie volgens de huidige indicaties tussen € 120 tot maximaal € 220 euro bruto per maand. Deze premie is fiscaal aftrekbaar. De netto premie komt naar verwachting in een bandbreedte tussen € 85 en € 150 per maand bij een inkomen vanaf 20.000 bruto tot maximale dekking van € 30.000.

Betaalbaarheid premie en inkomenszekerheid

Belangrijkste vraag voor de Stichting was hoe de verzekering betaalbaar blijft en tegelijk voldoende inkomenszekerheid biedt. De verzekering wordt namelijk volledig bekostigd uit de premies van de deelnemers. Met het huidige voorstel denken de sociale partners daar een antwoord op te hebben gevonden. Door de keuzevrijheid in eigen risico, bovengrens in de uitkering en bijpassende premie is er een goede balans gevonden tussen betaalbaarheid en inkomenszekerheid, stelt de Stichting.

Uitvoering

De uitvoering komt wat de sociale partners betreft in publieke handen. De Stichting stelt voor om de uitvoering van de verzekering onder te brengen bij het UWV. De premie-inning zal door de Belastingdienst gebeuren. Ook is het mogelijk om een gelijkwaardige of aanvullende verzekering te kiezen via de private markt.

Kabinetsvoorstel

Vorige week werd al bekend dat de sociale partners een akkoord op hoofdlijnen hadden bereikt over het onderwerp. Werkgevers en werknemers bespraken het akkoord daarna met hun achterban en presenteerden het vandaag aan minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken. Het instellen van een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor de ruim een miljoen ZZP’ers was al afgesproken in het pensioenakkoord. Het huidige voorstel is daar een uitwerking van. Minister Koolmees wil voor de zomer een kabinetsvoorstel naar de Tweede Kamer sturen. De verzekering gaat dan naar verwachting rond 2024 in.

Bron: door Accountancy Vanmorgen

Bericht geplaatst op 3 maart 2020, door