Algemene voorwaarden

Wij hanteren de algemene voorwaarden NBA 2017, gedeponeerd bij de Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam op 19 juni 2017.