Partneralimentatie

Tijdens ons overleg zal aan de orde komen de juridische aspecten van partneralimentatie, de vast te stellen hoogte en duur van de partneralimentatie, indexering van de partneralimentatie, mogelijke afkoop partneralimentatie, eventuele wijzigingen in en beëindiging van de partneralimentatie, fiscale aspecten van partneralimentatie.