Accountancy

  • samenstellen van jaarrekeningen;
  • tussentijdse rapportages (per maand, kwartaal of halfjaar);
  • begrotingen;
  • advisering en begeleiding in automatisering;
  • budgettering en kostprijssystemen;
  • bedrijfseconomische advisering;
  • bedrijfsoverdracht;
  • analyse van resultaatontwikkeling;
  • periodieke managementinformatie als sturingssysteem;

Het samenstellen van de jaarrekening is een jaarlijks terugkerende werkzaamheid. U hebt de jaarrekening nodig voor uw bedrijfsvoering en voor de aangifte inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting.

Om de jaarrekening te kunnen samenstellen dient eerst de financiële administratie te worden ingeboekt en verwerkt.

Het inboeken kunt u zelf doen, maar het inboeken kan ook door ons gedaan worden. Per maand , per kwartaal of per jaar wordt veelal de financiële administratie verwerkt.