Bedrijfsadvisering

Bedrijfsadvisering betekent letterlijk het geven van advies aan een ondernemer, aan een bedrijf.

U kunt hierbij denken aan ondermeer:

  • ondernemingsplan;
  • financieringsvraagstukken;
  • investeringsvraagstukken;
  • ondersteuning bij het voorkomen van een mogelijk faillissement;
  • ondersteuning bij herstructurering.