Financiële planning

Hoe het vandaag gaat weten we veelal wel, maar hoe ziet uw financiële positie er in de toekomst uit?

Wij zijn uiteraard geen helderzienden, maar kunnen u wellicht wel informeren over hoe uw financiële toekomst er uit zal kunnen zien, op basis van de per heden bekende  informatie.

Punten die aan de orde kunnen komen zijn zoal:

  • Testamenten: hebt u een testament, zo ja, wanneer is deze voor het laatst bekeken en is deze nog conform uw wens? Wat zijn de consequenties van uw huidig testament?
  • Salaris, gevolgen van een WW uitkering, gevolgen van een ziekte uitkering (WIA);
  • Pensioen, pensioen van ex-partner.