Diensten

Een overzicht van onze diensten:

Accountancy

samenstellen van jaarrekeningen; tussentijdse rapportages (per maand, kwartaal of halfjaar); begrotingen; advisering en begeleiding in automatisering; budgettering en kostprijssystemen; bedrijfseconomische advisering; bedrijfsoverdracht; analyse van resultaatontwikkeling; periodieke managementinformatie als sturingssysteem; Het samenstellen | Lees meer »

Scheidingsadvies

Prettig scheiden bestaat niet, maar een vechtscheiding is ook niet nodig Zeker als er kinderen zijn, komt u elkaar altijd weer tegen. Ga respectvol met elkaar om. Beiden zult u | Lees meer »

Administratieve dienstverlening / Zelf inboeken

Administratieve dienstverlening beoordelen van administraties op hun doelmatigheid en functioneren; inrichten van administraties; bijhouden van financiële administraties; tussentijdse rapportages, per maand, kwartaal of half jaar; samenstellen van aangiften omzetbelasting; administratieve | Lees meer »

Fiscale advisering

Fiscale advisering is een ruim begrip. Bedrijfsoverdracht en schenkingen aan kinderen komt veelvuldig voor. Wij kunnen hierbij een goede gesprekspartner zijn en u hierover adviseren. Niets veranderd zo snel als | Lees meer »

Loonadministraties

Niet alleen de fiscale regelgeving is continu aan verandering onderhevig, ook de sociale verzekeringen, loonbelasting, pensioen- wijzigen frequent. Aangezien deze wijzigingen doorgevoerd moeten worden in de salarisadministratie, is een gedegen | Lees meer »

Belastingaangiften

Gezien onze expertische kunnen  wij voor u de volgende aangiften voor de belastingdienst verzorgen: inkomstenbelasting; vennootschapsbelasting; omzetbelasting; erfrecht aangifte; dividendbelasting. Inkomstenbelasting Uit de praktijk blijkt dat de meeste aangiften door | Lees meer »

Bedrijfsadvisering

Bedrijfsadvisering betekent letterlijk het geven van advies aan een ondernemer, aan een bedrijf. U kunt hierbij denken aan ondermeer: ondernemingsplan; financieringsvraagstukken; investeringsvraagstukken; ondersteuning bij het voorkomen van een mogelijk faillissement; | Lees meer »

Financiële planning

Hoe het vandaag gaat weten we veelal wel, maar hoe ziet uw financiële positie er in de toekomst uit? Wij zijn uiteraard geen helderzienden, maar kunnen u wellicht wel informeren | Lees meer »

Startersbegeleiding

Wat is er, zakelijk gezien,  leuker dan het starten van een eigen onderneming? Wat komt u zoal tegen: ondernemersplan, het strategische instrument voor uw onderneming, een helder beeld krijgen van | Lees meer »