Belastingaangiften

Gezien onze expertische kunnen  wij voor u de volgende aangiften voor de belastingdienst verzorgen:

  • inkomstenbelasting;
  • vennootschapsbelasting;
  • omzetbelasting;
  • erfrecht aangifte;
  • dividendbelasting.

Inkomstenbelasting

Uit de praktijk blijkt dat de meeste aangiften door de belastingplichtigen zelf worden opgesteld en ingediend. Het uitbesteden van de aangifte is voor particulieren toch nog steeds een uitzondering. Op zichzelf is hier ook niets mis mee. Een aangifte dient ter verschaffing van informatie en wie kan dat beter dan de belastingplichtige zelf ?

Een fiscale aangifte heeft echter een bijzonderheid: de informatieverschaffing dient tot vaststelling van de belastingschuld. De belasting die u bent verschuldigd vloeit voort uit toepassing van fiscale regels op de informatie die u zelf in de aangifte verschaft. En op dit punt gaat het nogal eens fout.

De informatie die u namelijk in de aangifte moet verschaffen heeft fiscale betekenis, vaak zonder dat dit uit de aangifte zelf blijkt. U kunt bijvoorbeeld in uw aangifte een beroep doen op een vrijstelling of speciale fiscale tegemoetkoming. U heeft dan echter wel fiscale expertise nodig en u moet op de hoogte moeten zijn van de meest resente wijzigingen om te beoordelen of u inderdaad voor dergelijke faciliteiten in aanmerkingen komt en hoe u dit in de aangifte moet verwerken.

Wij stellen bij Ster Accountants graag onze ervaring en expertise aan u ter beschikking om in eerste instantie te zorgen dat de aangifte op juiste wijze en tijdig wordt ingediend. Indien gewenst kunnen wij uitstel voor het indienen van de aangifte verzorgen. Daarnaast kunnen wij u op basis van de fiscale aangifte adviseren over eventuele aftrekposten of vrijstellingen die voor u eventueel mogelijk zijn. Tevens kunnen wij u ondersteunen bij discussies met de belastingdienst.

Onze betrokkenheid kan variëren en het is helemaal niet noodzakelijk dat wij uw aangifte opstellen. Wij zijn belasting specialisten en kunnen ons derhalve ook beperken tot een review van de door u zelf opgestelde aangifte. Wij kunnen dan volstaan met een lezing van het door u opgestelde concept en ons verder beperken tot een mondelinge bespreking, per telefoon of als u dit wenst in een persoonlijk gesprek. Op deze manier kunnen wij efficiënt werken en blijven de kosten voor u te overzien. Wij bieden overigens ook het gehele pakket en kunnen de aangifte voor u invullen en ervoor zorgen dat deze tijdig (digitaal) wordt ingediend.

Indien onze aanpak u aanspreekt, nodigen wij uit om contact met ons op te nemen. Wij maken graag een afspraak met u.

Vennootschapsbelasting

Een besloten vennootschap dient jaarlijks de vennootschapsbelasting in te dienen. Dit kan pas gebeuren als de jaarrekening van betreffend jaar definitief is vastgesteld. Wij kunnen de aangifte voor u maken.

Omzetbelasting

De meeste ondernemers moeten een aangifte omzetbelasting indienen. Aangifte omzetbelasting moet gedaan worden als u belaste prestaties verricht. De aangifte omzetbelasting wordt meestal per kwartaal, maar kan ook per maand of per jaar ingediend worden. Wij kunnen u hierover nader informeren.

Erfrecht aangifte

Als een natuurlijk persoon komt te overlijden zal er veelal een aangifte erfrecht ingediend moeten worden bij de belastingdienst. Wij kunnen dit voor u verzorgen en kunnen u hierover informeren.

Dividenbelasting

Indien een beslotenvennootschap dividend aan haar aandeelhouder(s) uit gaat keren en er is geen deelnemingsvrijstelling van toepassing, zal er een aangifte dividendbelasting ingediend dienen te worden. Wij kunnen dat voor u regelen.