Loonadministraties

Niet alleen de fiscale regelgeving is continu aan verandering onderhevig, ook de sociale verzekeringen, loonbelasting, pensioen- wijzigen frequent. Aangezien deze wijzigingen doorgevoerd moeten worden in de salarisadministratie, is een gedegen salarisadministratie onmisbaar.

Ster Accountants beschikt over de kennis en de middelen om voor u een gedegen salarisadministratie op te bouwen en te voeren. Uw salarisadministratie laten verzorgen door Ster Accountants, betekent dat u altijd profiteert van de laatste kennis.

We kunnen u de volgende diensten bieden:

  • berekening bruto-netto en netto-bruto;
  • met bijbehorende premie-percentages, bedragen en loonheffing;
  • berekening kosten werkgever;
  • toelichting grondslagen waarop de premies gebaseerd zijn;
  • aangifte loonheffingen;
  • bijzondere beloningen (o.a. vakantiegeld, overwerk);
  • voorbedrukte loonstroken;
  • koppeling met Telebankieren.

Diverse overzichten:

  • journaaluitdraaien voor de boekhouding;
  • loonstaat per werknemer;
  • verzamelloonstaten;
  • cumulatieven per werknemer;
  • periodieke aangifte Cordares, A&O-services, Colland, Stiplu;
  • jaaropgave werknemer;
  • prognose-overzichten. Ideaal voor budgetteringen;
  • u kunt alle overzichten als pdf opslaan, met het door u gewenste lettertype, lettergrootte etc.;
  • de voorbedrukte loonstroken kunt u als pdf e-mailen aan uw werknemers.

Bij de loonberekeningen wordt rekening gehouden met onder andere:

  • alle witte en groene tabellen;
  • alle subsidies;
  • auto van de zaak;
  • loon in natura (compleet met bedragen);
  • tijdsparen (03 Bouw);
  • belaste en onbelaste vergoedingen en inhoudingen;
  • bouwlonen;
  • grensarbeiders;
  • reiskosten;
  • voordeelregel.