Loonadministraties

Niet alleen de fiscale regelgeving is continu aan verandering onderhevig, ook de sociale verzekeringen, loonbelasting, pensioen- wijzigen frequent. Aangezien deze wijzigingen doorgevoerd moeten worden in de salarisadministratie, is een gedegen salarisadministratie onmisbaar.

Ster Accountants beschikt over de kennis en de middelen om voor u een gedegen salarisadministratie op te bouwen en te voeren. Uw salarisadministratie laten verzorgen door Ster Accountants, betekent dat u altijd profiteert van de laatste kennis.

We kunnen u de volgende diensten bieden:

 • berekening bruto-netto en netto-bruto;
 • met bijbehorende premie-percentages, bedragen en loonheffing;
 • berekening kosten werkgever;
 • toelichting grondslagen waarop de premies gebaseerd zijn;
 • aangifte loonheffingen;
 • bijzondere beloningen (o.a. vakantiegeld, overwerk);
 • voorbedrukte loonstroken;
 • koppeling met Telebankieren.

Diverse overzichten:

 • journaaluitdraaien voor de boekhouding;
 • loonstaat per werknemer;
 • verzamelloonstaten;
 • cumulatieven per werknemer;
 • periodieke aangifte Cordares, A&O-services, Colland, Stiplu;
 • jaaropgave werknemer;
 • prognose-overzichten. Ideaal voor budgetteringen;
 • u kunt alle overzichten als pdf opslaan, met het door u gewenste lettertype, lettergrootte etc.;
 • de voorbedrukte loonstroken kunt u als pdf e-mailen aan uw werknemers.

Bij de loonberekeningen wordt rekening gehouden met onder andere:

 • alle witte en groene tabellen;
 • alle subsidies;
 • auto van de zaak;
 • loon in natura (compleet met bedragen);
 • tijdsparen (03 Bouw);
 • belaste en onbelaste vergoedingen en inhoudingen;
 • bouwlonen;
 • grensarbeiders;
 • reiskosten;
 • voordeelregel.