Let op deadline bezwaar spaarders tegen box 3-aanslag 2023

Box 3-spaarders moeten in het licht van de nieuwe uitspraken van de Hoge Raad mogelijk snel bezwaar maken tegen de IB-aanslag 2023, zegt de NBA. De eerste deadlines verstrijken al op 14 juni.

De Belastingdienst legt belastingplichtigen met uitsluitend banktegoeden in box 3 geautomatiseerd definitieve IB-aanslagen 2023 op. Daarbij wordt uitgegaan van een forfaitair rendementspercentage over de stand van de tegoeden per 1 januari 2023 van 0,92 procent. Maar dat kan in het licht van de recente 6 juni-arresten van de Hoge Raad weleens te hoog zijn, merkt de NBA op. Dat is het geval als het werkelijk genoten rendement over 2023 lager is geweest. Omdat op 3 mei is gestart met het massaal opleggen van deze aanslagen, kan het nodig zijn om vóór 14 juni (binnen de zeswekentermijn) bezwaar aan te tekenen, zo waarschuwt de beroepsorganisatie.

Uitspraak ook voor spaarders

De jongste uitspraak van de Hoge Raad betekent dat in box 3 geen hoger rendement in aanmerking mag worden genomen dan het werkelijk rendement. ‘Het lijkt erop dat deze uitspraak ook voor box 3-spaarders geldt. Tevens valt niet uit te sluiten dat de Hoge Raad in een later stadium nog gaat oordelen dat het rechtzekerheidsbeginsel in het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens is geschonden door het achteraf ophogen van het rendementspercentage over 2023 van 0,01 procent naar 0,92 procent.’

Overleg over toezegging

Volgens de NBA wordt met andere belangen- en koepelorganisaties overlegd met het ministerie van Financiën om te voorkomen dat voor deze belastingplichtigen individueel bezwaar moet worden aangetekend, ‘wat potentieel kan leiden tot een enorme hoeveelheid (papieren) bezwaarschriften’. Dat overleg is aanstaande woensdag. ‘Wij hopen op een toezegging van het ministerie, waardoor het indienen van bezwaarschriften hiervoor niet nodig is. De vraag is of op korte termijn dan de rechten van deze groep spaarders daarmee voldoende worden veiliggesteld, aangezien de zeswekentermijn voor een aantal aanslagen binnenkort afloopt.’

‘Kosten accountant maken bezwaar mogelijk zinloos’

Bezwaar aantekenen heeft alleen zin voor spaarders die (per persoon) meer dan 57.000 euro op de rekening hebben staan en vorig jaar een lagere spaarrente hebben genoteerd dan 0,92 procent. ‘Mogelijk is in veel gevallen het fiscale belang om bezwaar aan te tekenen te klein, mede gezien de kosten (van de accountant) die daar tegenover staan. Als u namens een cliënt bezwaar aantekent tegen een aanslag inkomstenbelasting 2023, vermeld dan op het bezwaar referentiecode 2023BSTG. Gebruik van deze code is niet verplicht, maar dient om het proces bij de Belastingdienst gemakkelijker te laten verlopen.’

Bron Accountancy Vanmorgen

Bericht geplaatst op 10 juni 2024, door